فرش 1 بوستان نقشه 104 2 * 3 کرم
  • فرش طرح بوستان با رنگ زمینه کرم

    فرش 1 بوستان نقشه 104 2 * 3 کرم
  • طرح: بوستان
  • شکل: مستطیل
  • رنگ زمینه: کرم
  • ابعاد(طول*عرض - متر) : 2*3
  • رنگ بندی: کریل A
10

1,608,900 تومان