فرش سهند

استفاده از نخ پلی پروپلین در تولید محصولات

تاسیس سال ۱۳۷۰

مشاهده محصولات

درباره فرش سهند

محصولات شرکت فرش سهند به دلیل رعایت موازین علمی تولید و دارا بودن مرغوبیت واقعی و مراعات ویژگیهای مورد نظر در استانداردهای ملی و بین المللی و ارائه زیباترین رنگها و طرحهای سنتی و جذابترین طرحهای مدرن مورد استقبال مصرف کنندگان داخلی قرار گرفت

نکات مهم خرید فرش

محصولات شرکت فرش سهند به دلیل رعایت موازین علمی تولید و دارا بودن مرغوبیت واقعی و مراعات ویژگیهای مورد نظر در استانداردهای ملی و بین المللی (ISO 9001-2008) و ارائه زیباترین رنگها و طرحهای سنتی و جذابترین طرحهای مدرن مورد استقبال مصرف کنندگان داخلی قرار گرفت و همزمان با آن با تامین نظرات و نیازهای بازار بین المللی موفق به صادرات فرش و نخ به اقصی نقاط جهان گردید و توانست جایگاه خود را در میان صادرکنندگان عمده در صنعت فرش ماشینی کشور تثبیت کند.

آخرین اخبار

نکات مهم خرید فرش

استقبال مصرف کنندگان داخلی قرار گرفت و همزمان با آن با تامین نظرات و نیازهای بازار بین المللی موفق به صادرات فرش و نخ به اقصی نقاط جهان گردید

نکات مهم خرید فرش

محصولات شرکت فرش سهند به دلیل رعایت موازین علمی تولید و دارا بودن مرغوبیت واقعی و مراعات ویژگیهای مورد نظر در استانداردهای ملی و بین المللی (ISO 9001-2008) و ارائه زیباترین رنگها و طرحهای سنتی و جذابترین طرحهای مدرن مورد استقبال مصرف کنندگان داخلی قرار گرفت و همزمان با آن با تامین نظرات و نیازهای بازار بین المللی موفق به صادرات فرش و نخ به اقصی نقاط جهان گردید و توانست جایگاه خود را در میان صادرکنندگان عمده در صنعت فرش ماشینی کشور تثبیت کند.